بر هیچ کس پوشیده نیست که زندگی بشر بیش از هر چیز به زمین وابسته بوده و شاید امروز بیش از هر زمان دیگری به اصلاح تعاملات خود با زمین و محیط زیست واقف گشته­ ایم. این مهم مستلزم شناخت هرچه ژرف­­تر از مادر زمین، خصوصیات فیزیکی و هندسی آن، اتمسفرش، معادن، ذخایر هیدروکربوری و منابع آبی آن و نیز دست سازه ­های بنا شده بر زمین می­ باشد و این­ ها همگی به­ عنوان موضوعات مورد علاقة متخصصین شاخه­ های مختلف علوم زمین، به ویژه در سالیان اخیر و با حجم و تنوع شگفت­­ انگیزی از داده ­هایی که فناوری­ های پیشرفته مجال جمع ­آوری، ذخیره، پردازش و مدیریت آن­ها را فراهم نموده است، بیش از هر زمان دیگری دست ­یافتی شده ­اند.

براین اساس، بدلیل اهمیت روزافزون "داده­ کاوی" به ­عنوان مجموعه‌ای از روش‌های قابل اعمال بر داده‌های حجیم و پیچیده به منظور کشف و استخراج الگوهای پنهان و شایان توجه در داده‌ها، تمرکز ویژه بر مقولة داده ­کاوی در علوم زمین، برای استخراج دانش نهان از داده­ های زمین مبنا شایان توجه بیش از پیش خواهد بود و بجاست تا از فرصتی که همایش ­ها و کنفرانس­ هایی با این موضوع برای هم ­افزایی و هم ­اندیشی پژوهشگران و متخصصین ذی­ربط فراهم می ­آورند بهره­ های لازم را جست.

از این روی، دانشگاه صنعتی اراک، با بهره ­مندی از توان تخصصی پژوهشگران و اعضای هیئت علمی شاغل در دانشکدة مهندسی علوم زمین و دو مرکز تحقیقاتی (کلینیک معدن و توسعة پایدار) خود و مهم­تر از آن با جلب حمایت علمی و توان تخصصی دانشگاه­ ها و مجامع علمی- تخصصی مرتبط و جمع وزینی از اساتید دیگر دانشگاه ­ها و نیز متکی بر تجارب برگزاری رویدادهای مجازی حاصل از سازگاری با دوران شیوع بیماری کووید  19، بر آن است تا به یاری خدا نسبت به برگزاری سومین کنفرانس بین المللی "داده­کاوی در علوم زمین"، به صورت حضوری در تاریخ 12 بهمن­ ماه سال جاری مبادرت ورزد. امید است مقبول طبع همة اندیشمندان این حوزة گسترده واقع شود.