نحوه پرداخت هزینه کنفرانس

پرداخت هزینه کنفرانس از طریق لینک پرداخت های دانشگاه صنعتی اراک خواهد بود.

01 بهمن 1401

شروع فرآیند دریافت مقالات

از 15 شهریورماه فرآیند دریافت مقالات پژوهشگران گرامی آغاز شده است.

16 شهریور 1401