زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:55 - 09:00

افتتاحیه

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a

 

 

09:00 - 09:05

افتتاحیه

پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a

 

 

09:05 - 09:10

افتتاحیه

خوشامدگویی و اعلام برنامه ها توسطدکتر رضا احمدی (دبیر کنفرانس)

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a

 

 

09:20 - 10:20

سخنرانی

ارائه سخنرانی کلیدی اول توسط دکتر بهزاد تخم چی (مروری بر فرآیندهای داده کاوی در حوزه علوم زمین)

دکتر بهزاد تخم چی
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a

 

 

10:20 - 11:10

سخنرانی

ارائه سخنرانی کلیدی دوم توسط دکترمحمدرضا ملک (مسیر آینده اطلاعات مکانی و ژئوماتیک از یک نگره جهانی)

دکترمحمدرضا ملک
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a

 

 

11:10 - 12:45

ارائه مقاله

ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی معدن و زمین شناسی

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_c

 

 

11:10 - 12:45

ارائه مقاله

ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی عمران

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_d

 

 

11:10 - 12:45

ارائه مقاله

ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی نقشه برداری

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_b

 

 

14:00 - 14:50

سخنرانی

ارائه سخنرانی کلیدی اول توسط دکتر نادر فتحیانپور (معرفی روشهای نوین داده کاوی در اکتشاف مواد معدنی)

دکتر نادر فتحیانپور
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a

 

 

14:50 - 15:40

سخنرانی

ارائه سخنرانی کلیدی دوم توسط دکتر یزدان عامریان (داده کاوی در علوم ژئوماتیک)

دکتر یزدان عامریان
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a

 

 

15:40 - 17:20

ارائه مقاله

ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی نقشه برداری

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_b

 

 

15:40 - 17:20

ارائه مقاله

ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی عمران

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_d

 

 

15:40 - 17:20

ارائه مقاله

ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی معدن و زمین شناسی

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_c

 

 

17:20 - 17:30

اختتامیه

اختتامیه کنفرانس

https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a